สายการบิน VietJet รับสมัครแอร์โฮสเตส เบสภูเก็ต (TOEIC 600)

ใครที่กำลังรอโอกาสจะได้ติดปีก เวลานั้นมาถึงแล้ว!!

สายการบิน VietJet เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเวียดนาม รวมถึงตลาดภูมิภาคอีกด้วย

ขณะนี้ทางสายการบินมีประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) ประจำที่จังหวัดภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทยเท่านั้น

– ผู้หญิง ส่วนสูงอย่างน้อย 160 ซม. (วัดจากเท้าเปล่า) BMI ระหว่าง 17.5-22

– ผู้ชาย ส่วนสูงอย่างน้อย 170 ซม. (วัดจากเท้าเปล่า) BMI ระหว่าง 18.5-24

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

– อายุระหว่าง 21-28 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 1990 – 8 มิถุนายน 1998)

– หรืออายุ 32 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 1986) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นลูกเรือ

– มีคะแนน TOEIC อย่างน้อย 600 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันที่สัมภาษณ์)

– สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 50 เมตร โดยไม่ใช่เครื่องช่วยพยุง

– มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม

– หากมีทักษะด้านภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีสุขภาพที่ดีตามข้อกำหนดของการเป็นแอร์โฮสเตส

– พ้นพันธะทางทหาร (สำหรับผู้ชาย)

– ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าหรือส่วนที่มองเห็นได้ง่าย (สามารถปกปิดได้ด้วยเครื่องสำอางหรือพาสเตอร์ถือว่ายอมรับได้)

– ไม่ใส่เหล็กดัดฟัน

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมที่ดีได้

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย:

– ใบสมัครงานที่สมบูรณ์

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

– รูปถ่ายเต็มตัว 1 ใบ

– เรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษ

– ทรานสคริปต์ผลการเรียน (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ใบ)

– พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– ใบรับรองผลคะแนน TOEIC (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– (สำหรับผู้ชาย) เอกสารแสดงการพ้นพันธะทางทหาร (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์) บัตรประจำตัวแอร์โฮสเตสหรือจดหมายแนะนำจากนายจ้างของสายการบินก่อนหน้าที่เคยทำมา (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ)

– ผลการสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ) (ถ้ามี)

– ผลการสอบ TOPIK ll ระดับ 3 ขึ้นไป (ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ใบ) (ถ้ามี)

*หมายเหตุ: เอกสารฉบับจริงสามารถยื่นภายหลังได้ในวันสัมภาษณ์ โดยในวันยื่นเอกสารสามารถใช้สำเนาแทนก่อนได้

 

ตารางการรับสมัคร:

– 8 มิถุนายน : สมัครด้วยตัวเอง (ที่ภูเก็ต) เวลา 08.00-10.30 น.

– 9 มิถุนายน : สัมภาษณ์รอบสุดท้าย (ที่ภูเก็ต)

– 21 มิถุนายน : ทดสอบ Aptis และภาษาอังกฤษโดย British Council (ที่กรุงเทพฯ)

– 22 มิถุนายน (ช่วงเช้า) : ตรวจร่างกาย (ที่กรุงเทพ)

– 22 มิถุนายน (ช่วงบ่าย) : ทดสอบการว่ายน้ำ (ที่กรุงเทพ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ที่มา: vietjetair

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...