ทุนนานาชาติมหาวิทยาลัยยูนนาน เรียนฟรี ที่พักฟรี ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและอันดับ 1 ของมณฑลยูนนาน เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK เพื่อชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับทุนจะได้เรียนฟรี ที่พักอาศัยฟรีตลอด 4 ปี เรียนจบแล้วไม่ต้องใช้ทุนคืน (ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบได้ที่นี่)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดสาขาที่เปิดให้เข้าเรียนได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีประกาศนียบัตรรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า)

2. อายุครบ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี

3. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครทุนทั้งหมดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล chinesegoodwill@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครเมื่อได้นักศึกษาครบโควต้าที่กำหนด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

China Report ASEAN – Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...