กรมอุตุฯ รับสมัคร “นักเรียนอุตุนิยมวิทยา” วุฒิ ม.6 เรียนจบบรรจุรับราชการทันที

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 ประจำปี 2562 จำนวน 50 อัตรา โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์) ใช้เวลาเรียนเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 1 ปี พร้อมบรรจุรับราชการทันทีหลังเรียนจบ

 

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ

– มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

– สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/

– กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา หรือ https://tmd.thaijobjob.com

 

วิธีการสอบคัดเลือก:

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนได้แก่

– คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สัมภาษณ์โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก วาจา เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้รอบตัว (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tmd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...