ปตท. เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้

บริษัท ปตท. จำกัด เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ขณะนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความมั่นคงและมีโอกาสในการเติบโต ตามมาดูรายละเอียดกันเลย

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. Senior Consultant – Process Performance Improvement

ระดับตำแหน่งงาน: ผู้จัดการ / อาวุโส

อายุงาน: ประสบการณ์ 10 ปี

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

2. Accountant- ERP/SAP

ระดับตำแหน่งงาน: ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

3. วิศวกร 001

ระดับตำแหน่ง: ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

4. พนักงานส่งเสริมการขาย 003

ระดับตำแหน่งงาน: ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

5. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน 010

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด / บริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน / นิเทศศาสตร์

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

6. พนักงานส่งเสริมการขาย 002

ระดับตำแหน่งงาน: ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

7. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน 009

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ / วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

8. พนักงานส่งเสริมการขาย 001

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/วารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์/ศิลปศาสตร์

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

9. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน 008

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา บัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

10. นักการเงิน 003

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุกิจ / การเงิน / การธนาคาร / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดงานได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.jobsdb.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...