กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร “พนักงานรับรอง”

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานรับรอง ปฏิบัติงานด้านบริการจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– พนักงานรับรอง

– ระยะเวลาการจ้าง มิถุนายน – กันยายน 2562 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,690 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี

4. มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้

5. มีความรักในงานบริการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อ่านรายละเอียดเอกสารที่ประกอบการสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถกรอก แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ ข่าวสาร/จัดซื้อจัดจ้าง/ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานรับรอง

และส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ pdf ไปที่ Email: tica@mfa.go.th (ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนํา เอกสารต้นฉบับ มายื่นเพื่อรายงานตัวกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป)

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศ l รับสมัครงาน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2203 5000 ต่อ 40203, 40201

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...