จัดเต็ม!! 3 โครงการเรียนภาษาอังกฤษที่คณะอักษร จุฬาฯ สำหรับบุคคลทั่วไป นิสิตเก่า-ปัจจุบัน

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด 3 โครงการ ให้บุคคลภายนอก นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากคอร์สที่เปิดรับสมัครอันได้แก่ 1)คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2)คอร์สฝึกสำเนียงด้วยเสียงเพลงและ 3)คอร์สฝึกอังกฤษ พิชิตเรียนต่อ

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน:

1. โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business Writing)

รายละเอียด

– ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิด คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม รวมไปถึงการเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

วัน-เวลา และระยะเวลาเรียน

– เรียนทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

– 5,500 บาท

 

2. โครงการอบรมฝึกสำเนียงด้วยเสียงเพลง

รายละเอียด

– ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงต่างๆ โดยเน้นตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง คำ วลี และการเชื่อมคำเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

วัน-เวลา และระยะเวลาเรียน

– เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 รวม 24 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

– 4,500 บาท

** โครงการนี้อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชาวไทย**

 

3. โครงการฝึกอังกฤษ พิชิตเรียนต่อ

รายละเอียด

– ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จนถึงการนำไปใช้จริงในระหว่างเรียนต่อได้เลยนะคะ โดยเนื้อหาที่เรียนจะมีดังต่อไปนี้

– การอ่านตัวบทสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและตัวบทภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

– การเขียนสรุป เรียงความ บรรยายตาราง และแผนภูมิ

– การฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น การบรรยายและสัมมนา และบทสนทนาทั่วไป

– การพูด สนทนา โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และอภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการศึกษา

– เทคนิคและกลวิธีในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อการศึกษาต่อ

วัน-เวลา และระยะเวลาเรียน

– เรียนทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.30 น. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2562

รวม 40 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

– 6,000 บาท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

1. ชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 152-421-8367

2. ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว มาที่อีเมล aksornchula@chula.ac.th

(จะมีเจ้าหน้าที่ตอบอีเมลกลับไปยืนยันการสมัครภายใน 3 วันทำการ เมื่อได้รับอีเมลตอบกลับจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น)

** ในกรณีที่โอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (internet banking / mobile banking) สามารถใช้รูปสลิปอัตโนมัติจากทางธนาคาร หรือถ่ายภาพหน้าจอที่ทำรายการเสร็จสิ้น ให้เห็นเลขที่บัญชีของคณะอักษร ยอดเงิน และวันเวลาที่โอนเข้าให้ชัดเจน ใช้เป็นหลักฐานการโอนเงินได้ ***

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Academic Service Center AksornChula

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...