ทุนป.ตรี และบัณฑิตศึกษาที่ American University มหาวิทยาลัยในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

Hermann F. Eilts Endowed International ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาใน American University in Cairo มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาที่ปัจจุบันลงทะเบียนหรือคาดว่าจะสมัครเรียนที่ AUC ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าที่พักที่ AUC เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน โดยสามารถต่ออายุการศึกษาได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-มีความสนใจในการศึกษาด้าน Middle East studies, รัฐศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ที่ AUC

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการยื่นขอทุนการศึกษานี้ ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน Banner Self-Service

 

ปิดรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aucegypt.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...