มาแล้ว!! ทุนเต็มจำนวนร่วมงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี

ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา และนักวิจัย สมัคร #ทุนเต็มจำนวน ร่วมงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ภายใต้หัวข้อ Sustainable Development ในเดือนตุลาคม 2019 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนเข้าร่วมสัมมนา นอกจากนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสรับทุนวิจัยต่อเนื่องในเยอรมนี ระยะเวลา 1-3 เดือน ในปี 2020 และโอกาสในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โอกาสร่วมงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ภายใต้หัวข้อ Sustainable Development ในเดือนตุลาคม 2019 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือผู้เรียนจบปริญญาโท/เอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://ptoutline.eu/app/greentalents2019

 

ปิดรับสมัคร:

22 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...