กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิปวส. และปริญญาตรี

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจำนวน 25 อัตรา โดยเปิดรับวุฒิปวส. และปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

3. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (เชียงใหม่)

4. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ขอนแก่น)

5. นาฏศิลปิน (ละคร-พระ) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

6. นาฏศิลปิน (โขน-พระ) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

7. ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

8. ดุริยางคศิลปิน (ปี่) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

9. คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท

10. ดุริยางคศิลปิน (เซลโล่) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

11. ดุริยางคศิลปิน (เปอร์คัสชั่น) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

12. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

13. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านศิลปประยุกต์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

14. นายช่างศิลปกรรม (ช่างมุกและช่างรัก) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

15. นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

16. นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

17.  นายช่างเขียนแบบ (อยุธยา) 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท

18. นายช่างเขียนแบบ (ปราจีนบุรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท

19. นายช่างโยธา (ปราจีนบุรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท

20. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท

21. พนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท

22. พนักงานการเงินและบัญชี (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 11280 บาท

23. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน 2 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: finearts.thaijobjob.com

ไฟล์ประกาศ: file.job.thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...