ประกวดคลิปสั้นด้วยมือถือหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ชิงเงินรางวัล และอื่นๆ

ได้เวลามาโชว์ของ ประลองไอเดียในเวทีการประกวดที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้น!

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

โจทย์ในการประกวด:

– ประเด็น 1 : หยุดโฆษณาแฝงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– ประเด็น 2 : กรุ๊ปเลือดเมา เท่ากับคุก

 

กติกาการประกวด:

– เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ

– สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

– สื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที ในรูปแบบของคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ

– ผลงานทุกชิ้นที่เข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องถ่ายทำและตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

 

*หมายเหตุ:

– การส่งผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย ผู้สมัครจะต้อง Capture Thumbnail ของคลิปวิดีโอในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมไฟล์ Project ของการตัดต่อในสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมกับผลงานด้วย

– แนะนำ Application Open Camera สำหรับการถ่ายทำบนระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถใช้กล้อง Apple Camera ได้ และ Application KineMaster สำหรับการตัดต่อบน iOS และ Android

– ผู้สมัครจะต้องส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)

– ผู้สมัครจะต้องแนบลิงค์ผลงานของตนที่เคยทำมา ในรูปแบบของ Youtube หรือ Cloud Drive

– ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ

– ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)

– หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ

– หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ คณะกรรมการจะจัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน

– วงเงินสนับสนุนต่อทีมจำนวน 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาทุนสนับสนุน และถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

– ทีมที่ได้รับทุน จะมีการติดตาม ปรึกษา พัฒนาผลงาน จากทีมพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพ 2–3 ครั้ง ซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตผลงาน

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ตามที่อยู่นี้

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

 

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด:

– เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม 2562

– หมดเขตส่งประกวด : 8 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับ 17.00 น.) (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน : พฤษภาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)

– กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : 18-19 พฤษภาคม 2562 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)

– ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน : เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

– ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : มิถุนายน 2562

– จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : กรกฎาคม 2562

 

เกณฑ์การคัดเลือก:

– แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด

– ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
การสื่อสาร

– Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน

– สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

*หมายเหตุ การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 090-984-5274 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...