สมัครเลย!! ทุนเต็มจำนวนร่วม 6th Asia Young Leaders for Democracy ที่ไต้หวัน

6th Asia Young Leaders for Democracy เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นด้านประชาธิปไตยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2019 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

และทางโครงการได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีทุนสนับสนุนให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน (ชั้นประหยัด) รถรับ-ส่งจากสนามบิน ที่พัก อาหาร(บางมื้อ) และค่าวีซ่า

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมกิจกรรมระยะสั้นที่ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 18-35 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

2. กิจกรรมนี้เน้นไปยังผู้เข้าร่วมที่ทำงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในเอเชีย

3. ผู้สมัครสามารถเป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ทำงานในวงการกฎหมายและผู้นำขององค์กรประชาสังคม

4. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมดครงการได้ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

5. ผู้สมัครต้องสามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในเอเชีย

7. ผู้สมัครต้องสามารถส่งรายงานหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

–  Essay ภาษาอังกฤษไม่เกิน 2,000 คำ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมจดหมายรับรอง 2 ฉบับไปยังอีเมล ayld@tfd.org.tw

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tfd.org.tw

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...