ฟรี!! กิจกรรม Workshop อบรมภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ ปิดรับสมัคร 11 มี.ค. นี้

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มรภ.กพ.แม่สอด ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรม Workshop อบรมภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ” ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด

งานนี้รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น!!

 

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม:

จัดกิจกรรมในวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. อบรมในclass วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 มีอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม (ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ลงภาคสนาม ณ เมียวดีและวัดไทยสามัคคี โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามแดน
และค่าอาหาร ผู้ที่ทําการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมของวันที่ 17 มี.ค.62 ต้องทําการชําระค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ กิจกรรมลงภาคสนามวันที่ 17 มีนาคม 2562 จะทําการรับลงทะเบียนภายใน class วันที่ 14 มีนาคม 62

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

11 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มรภ.กพ.แม่สอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...