ทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาป.เอก ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี

RLC Campus – ZEF แห่ง University of Bonn ประเทศเยอรมนี จัดมอบทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่เป็นพลเมืองของประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติในหัวข้อ “Mobilization for Change: Marginalized people and their access to opportunities and resources in a developing world” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2019 ณ เมืองบ็อน ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนค่าที่พัก การจัดเลี้ยง และค่าอุปกรณ์ในการทำงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาปริญญาเอก เป็นพลเมืองของประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย เป็นผู้ที่ดำเนินการวิจัยในสาขารัฐศาสตร์ พัฒนศึกษา กฎหมาย สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ หรือชาติพันธุ์วิทยา

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

-บทคัดย่อโปรเจ็กปริญญาเอก 300 คำ (เป็นภาษาอังกฤษ) และ CV

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.zef.de

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...