ประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ชิงรางวัลรวมกว่า 7 หมื่นบาท

โอกาสที่จะได้แสดงไอเดียเพื่อสังคมและลุ้นรับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรมาถึงแล้ว!!

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบกิจการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศ

การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และเพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลไปผลิตภาพยนตร์สั้นในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

 

คุณสมบัติ:

– นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถานประกอบกิจการ

– สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมก็ได้

– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

 

กำหนดการรับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

– รางวัล ที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

– รางวัล ที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

– รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ จำนวน 2 รางวัล

*หมายเหตุ: โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์ในการร่วมผลิตภาพยนตร์หนังสั้นของท่านเอง

 

**หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ผลงานการประกวด Story Board หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ของผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ ต่อไปได้

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 081 425 0586

– อีเมล : phitsanoo.c@tosh.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...