SMART ทุนวิจัยหลังป.เอก สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัยที่สิงคโปร์

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้ดำเนินการวิจัยในสิงคโปร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินเดือนรายปี เงินสนับสนุนการทำวิจัย ค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบปริญญาเอกไม่เกิน 2 ปี และได้รับปริญญาเอกภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

-ไม่จำกัดอายุหรือสัญชาติ

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

12 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

smart.mit.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...