ทุนป.เอก สาขาการจัดการ การเงิน และการบัญชี ที่ Liuc ประเทศอิตาลี

Università Carlo Cattaneo – Liuc มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศอิตาลี ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครต่างชาติ ในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นในส่วนของการวิจัย

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาอยู่ที่ 15,343.28 ยูโรต่อปี (ประมาณ 549,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ การเงิน และการบัญชี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2019 ในสาขาที่กำหนด ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, การเงิน, วิศวกรรมอุตสาหการ, การบริหารรัฐกิจ, การประชาสัมพันธ์, เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

-สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีวุฒิดังกล่าวข้างต้น แต่หากมีประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ก็จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.liuc.it

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...