โครงการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงรางวัลรวม 680,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โดยเปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด

 

 

หัวข้อการประกวด:

หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ

1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย”

2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า”

 

รางวัล:

1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย”

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

– รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

 

2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า”

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

– รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

 

หมายเหตุ

ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 หัวข้อ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 3 รางวัล ต่อ 1 หัวข้อ

เปิดรับภาพที่มีอายุภาพ ไม่เกิน 7 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2555)

ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับใช้ในกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.

 

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด :

เข้าไปอ่านกติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.rpst.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดระบบรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...