Nok Scoot เปิดรับ “Digital and Social Media Senior Specialist” ประจำสนามบินดอนเมือง

NokScoot เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Digital and Social Media Senior Specialist” เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

สวัสดิการ:

– ประกันทันตกรรม

– ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– ค่าขนส่ง

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านโซเชียลมีเดียหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4 ปีขึ้นไป

3. หากมีประสบการณ์ด้านงาน Online / Social media agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะกา่รให้คำแนะนำ การเขียน การตัดต่อ (ภาพ/วิดีโอ/ข้อความ) การนำเสนอ และมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

5. มีทักษะการเขียน การอ่าน และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ th.jobsdb.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

NokScoot Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...