K.T Tan PhD Scholarship ทุนป.เอก มูลค่า 876,000 บาท/ปี ที่ ANU ประเทศออสเตรเลีย

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพสูง และมีความสามารถด้านการวิจัย Australian National University หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้ชื่อ K.T Tan PhD Scholarship

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $27,596 ต่อปี (ประมาณ 876,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเต็มเวลาในโปรแกรมการศึกษาสำหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในส่วนของการวิจัยของ AMD ที่ John Curtin School of Medical Research ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากออสเตรเลียและมีผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษาผู้สมัครจำเป็นต้องเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขา Vision Science หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...