ทุนป.โท สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ที่ Westminster University ประเทศอังกฤษ

Westminster University เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาด้านการออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล ในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา โดยเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าที่พัก

-ค่าครองชีพ

-ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากลอนดอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยการออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับปริญญาโท เต็มเวลา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาจดหมาย/อีเมลจากมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันการตอบรับให้เข้าเรียนทั้งแบบที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขในหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือก

-สำเนาหลักฐานการศึกษา

-จดหมายรับรองสำหรับการสมัครทุนการศึกษา

-เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานทุนการศึกษา

University of Westminster, Cavendish House, 101 New Cavendish Street, London, WW XH

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westminster.ac.uk

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...