ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี ที่ King’s College London ประเทศอังกฤษ

King’s College London มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะนี้ทางสถาบันกำลังจัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนหลายทุน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับทั้งนักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

-ในการพิจารณารับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครทุนผ่านเว็บไซต์ https://mykcl.kcl.ac.uk/ ได้

-ในการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาจะต้องผ่านระดับ A-levels ใน General Studies

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการเงินต่างๆ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ โดยเอกสารทั้งหมดต้องอ่านได้อย่างชัดเจน บันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF จากนั้นส่งเอกสารไปที่อีเมล funding@kcl.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kcl.ac.uk

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...