ด่วน!! Bangkok Airways รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก

Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ Aviation เพื่อเข้าร่วมการอบรมและฝึกงานโครงการรอบพิเศษ (จำนวนมาก)

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ช่วงเวลาฝึกงาน:

สามารถเลือกช่วงฝึกงาน 2 ช่วง ดังนี้

– 15 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562

– 15 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดการฝึกอบรม:

– ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารและฝึการตอบ E-mail ผู้โดยสาร

– ฝึกอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Amadeus จากผู้ใช้งานจริง

– เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองจากบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้

2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเวตอร์

3. นักศึกษาที่เคยเรียน Amadeus (วิชาระบบการสำรองที่นั่ง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume มาได้ที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bangkok Airways Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...