ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ชิงเงินรางวัล +ทัศนศึกษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในศิลปะ และอยากจะมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศพร้อมรับเงินรางวัล นี่คือโอกาสดีที่คุณรอคอย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ชิงเงินรางวัล พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ

 

 

ประเภทศิลปกรรม:

ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ

 

คุณสมบัติของผู้ส่งงานเข้าประกวด:

– เป็นศิลปินสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

– สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด

– เป็นศิลปกรรมที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือแสดง ณ ที่อื่นใดในประเทศไทยมาก่อน

 

ผู้ส่งงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ:

ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม

– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี

– กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี

– กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี

 

ระดับประชาชนทั่วไป

 

การส่งผลงาน:

ส่งผลงานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ได้ที่

– ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

– หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) โดยผลงานจะต้องส่งถึง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

– โดยผลงานจะต้องมาถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2562 เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม:

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 097-242-9333

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...