ANU แจกทุนเต็มจำนวนเรียนต่อป.ตรี ด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ Australian National University (ANU) ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุน “ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษานานาชาติ

2. สมัครเข้าศึกษาต่อที่ ANU College of Business and Economics ในสาขาที่กำหนด

3. มีผลการเรียนดีเยี่ยมในปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ anu.co1.qualtrics.com

 

ปิดรับสมัคร:

22 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...