U. of West London แจกทุนการศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) มูลค่ากว่า 2 แสนบาท รวม 50 ทุน

University of West London กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน International Ambassador Scholarships ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโท (ไม่จำกัดสาขา) พร้อมทั้งรับหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีนานาชาติของมหาวิทยาลัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 (ประมาณ 200,000 บาท) จำนวน 50 ทุน (ทุนนี้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรก ของการศึกษาเท่านั้น)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ณ University of West London

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติ (ยกเว้นยุโรป)

2. ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือโท ณ University of West London

3. ผู้ขอรับทุนระดับปริญญาตรีต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 โดยมีคะแนนในแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

4. ผู้ขอรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 โดยมีคะแนนในแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุในเว็บไซต์ www.uwl.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

โปรแกรมเริ่มศึกษาในเดือนพฤษภาคม ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2019

โปรแกรมเริ่มศึกษาในเดือนกันยายน ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...