UNESCO/ISEDC โครงการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน ณ สถาบันในประเทศรัสเซีย

UNESCO/ISEDC CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME – 2019 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความยั่งยืน และพลังงานหมุนเวียนในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน

ซึ่งโครงการนี้จะทำการฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2019 ณ สถาบันในสหพันธรัฐรัสเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาในสาขาต่อไปนี้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และลำดับความสำคัญของโปรแกรม UNESCO ตามที่ได้รับอนุมัติ และให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร

– Energy and sustainable development

– Ecological management of energy resources

– Renewable energy

– Sustainable and renewable energy power generation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-เป็นสมาชิกในประเทศที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unesco.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...