ประกวด “TUNWALAI E-BOOK AWARDS” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

โอกาสสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ให้ได้มาประชันฝีมือกันในรูปแบบของหนังสือ E-BOOK และนักอ่านตัวยงที่เพียงแค่รีวิวก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่าแสนบาท!!

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “TUNWALAI E-BOOK AWARDS” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด

– นักเขียน : เผยแพร่ผลงานในรูปแบบอีบุ๊ก

– นักอ่าน : รีวิวอีบุ๊กเรื่องที่ชื่นชอบ

 

กติกา

– อีบุ๊กที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียนเท่านั้น

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน https://goo.gl/forms/6xjshPe3Q506l7QI2 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น

– รูปภาพหน้าปกอีบุ๊ก ต้องเป็นรูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และห้ามใช้รูปภาพอนาจารเด็ดขาด หากเป็นรูปภาพที่ผิดลิขสิทธิ์หรือใช้รูปภาพอนาจาร ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด

– รางวัล E-book Best Seller ต้องเป็นเรื่องที่เปิดขายบนธัญวลัยอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น

– รางวัล E-book Top 100 ต้องเป็นเรื่องที่เปิดขายบนธัญวลัยอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น

– รางวัล E-book Special Gift เป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เปิดขายบนธัญวลัยอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น โดยสุ่มแจก

– รางวัลจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รางวัล E-book Best Seller และ E-book Top 100

– รางวัลรีวิว ลุ้นเงินคืน เป็นรางวัลพิเศษสำหรับนักอ่าน เมื่อซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับเงินคืน 500 บาท จำนวน 10 รางวัล (รีวิวเฉพาะอีบุ๊กที่เปิดขายบนธัญวลัยอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น)

– รางวัล รีวิว Special Gift เป็นรางวัลพิเศษสำหรับนักอ่านเมื่อซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับ Samsung Galaxy J6 จำนวน 1 รางวัล (รีวิวเฉพาะอีบุ๊กที่เปิดขายบนธัญวลัยอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น)

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook fanpage ของธัญวลัย วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น.

*หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด

รางวัล E-book Best Seller (รางวัลยอดขายอีบุ๊กสูงสุด)

– อีบุ๊กที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

– อีบุ๊กที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

– อีบุ๊กที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท

*หมายเหตุ: ต้องเป็นอีบุ๊กที่เปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น

 

รางวัล E-book Top 100 (รางวัลยอดขายอีบุ๊ก 100 อันดับถัดไป)

– อีบุ๊กที่มียอดขายติด Top 100 อันดับที่ 4-53 เงินรางวัล 500 บาท

– อีบุ๊กที่มียอดขายติด Top 100 อันดับที่ 54-103 เงินรางวัล 300 บาท

– อีบุ๊กที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท

*หมายเหตุ : ต้องเป็นอีบุ๊กที่เปิดขายตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เท่านั้น

 

รางวัล E-book Special Gift

– Samsung GalaxyJ6 จำนวน 1 รางวัล

– ChouNan Gift Voucher รางวัลละ 100 บาท จำนวน 20 รางวัล

– สติกเกอร์ไลน์ธัญญ่าจำนวน 10 รางวัล

 

รางวัล รีวิว ลุ้นเงินคืน

– รางวัลพิเศษสำหรับนักอ่าน เมื่อซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับ เงินคืน 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน https://goo.gl/forms/LMnlMwYTTG9jGxK93

 

รางวัล รีวิว Special Gift

– รางวัลพิเศษสำหรับนักอ่าน เมื่อซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับ Samsung Galaxy J6 จำนวน 1 รางวัล

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน https://goo.gl/forms/LMnlMwYTTG9jGxK93

*หมายเหตุ : ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น

 

เกณฑ์การตัดสิน

– รางวัล E-book Best Seller วัดจากยอดขายอีบุ๊กสูงสุด 3 อันดับแรก ที่เปิดขายอีบุ๊กตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562

– รางวัล E-book Top 100 วัดจากยอดขายอีบุ๊ก 100 อันดับถัดไป ได้แก่อันดับ 4 – 103 ที่เปิดอีบุ๊กขายตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562

– รางวัล E-book Special Gift นักเขียนที่เปิดขายอีบุ๊กตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 20 มี.ค. 2562 เพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษนี้ได้เลย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562

– รางวัล รีวิว ลุ้นเงินคืน นักอ่านที่ซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับ เงินคืน 500 บาท จำนวน 10 รางวัลได้เลย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562

– รางวัล รีวิว Special Gift นักอ่านที่ซื้ออีบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เพียงรีวิวหน้าอีบุ๊กเรื่องนั้นและลงทะเบียนก็ลุ้นรับ Samsung Galaxy J6 จำนวน 1 รางวัล สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/webtunwalai

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...