ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่จีน!!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ลุ้นเป็นตัวเเทนไปแข่งขันในต่างประเทศระดับนานาชาติ! กับการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 “Thailand Science Drama Competition 2019” หัวข้อ ชีวิตดี เคมีช่วยได้ : Chemistry Makes Life Better

ชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Science Drama Competition 2019 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

กติกาการประกวด

– เนื้อหาการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ ชีวิตดี เคมีช่วยได้ “Chemistry Makes Life Better” โดยควรรวมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์เข้ากับละคร

– ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น

– อายุไม่เกิน 12 ปี และเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ วันที่ส่งคลิปและใบสมัคร

– จำนวนสมาชิกของทีม

– แต่ละโรงเรียน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม

– จำนวนนักเรียนที่เป็นนักแสดง สูงสุดได้ไม่เกิน 10 คน

– จำนวนผู้ทางานเบื้องหลังได้ไม่เกิน 1 คน : มีหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์การแสดง ควบคุมภาพและเสียง ช่วยด้านหลังเวที ไม่มีส่วนในการแสดง เป็นครู/อาจารย์ได้

– ครูที่ปรึกษาไม่เกิน 1 คน : ครูสามารถสามารถทางานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้

– รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด ไม่เกิน 12 คนต่อทีม

– ระยะเวลาการแสดง

– ให้เวลาการเตรียมความพร้อมของเบื้องหลังก่อนการแสดง 3 นาที

– เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (แสดงเกินเวลา หรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะแนน)

– เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ อื่นๆ ต้องมีแหล่งที่มา อ้างอิงได้

 

การรับสมัคร

ส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ : ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

– ทางอีเมล : [email protected] , [email protected] และ [email protected]

– ทางไปรษณีย์ : โดยต้องประทับตราหน้าซองภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยส่งมาที่
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

รางวัลและทุนการศึกษารอบประกวดระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

– อพวช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศบางส่วนให้กับทีมชนะเลิศจำนวน ไม่เกิน 10 คน ตามหมวดค่าใช่จ่ายและอัตราที่ อพวช.กำหนด

– ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

*ทั้งนี้ผู้จัดงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศจากต้นทาง มายัง อพวช. ตามอัตราที่ อพวช. กำหนด และผู้เข้าร่วมการประกวดรอบระดับประเทศจะได้รับเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

– สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

– โทร. 0-2577-9999 ต่อ1450 (จิรวรรณ/สมฤทัย งานการแสดงทางวิทยาศาสตร์)

– โทรสาร 0-2577-9990

– E-mail: [email protected] , [email protected] และ [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...