สมัครเลย!! โครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 4 ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานหนังสั้นเข้าแข่งขันกับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 4
Short Science Film #4 ภายใต้หัวข้อ “Science Around US วิทยาศาสตร์รอบตัว” มาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นแบบ “วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

โดยโครงการประกวดหนังสั้นนี้เกิดขึ้นจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)

-ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครแบบใดก็ได้ ขนาด 2 นิ้ว 1คน ต่อ 1 ใบสมัคร

– ใบเงื่อนไขการสมัคร อ่านทําความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกชื่อทุกคนในทีม และเซ็นชื่อใหม่ครบถวนสมบูรณ์ 1 ชุด/ทีม

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จํานวน 1 ชุด/คน

– สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน จํานวน 1 ชุด/คน (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน)

– หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน 1 ชุด/ทีม

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Short Science Film

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...