จัดเต็ม!! ทุน 5 ประเภทเรียนต่อป. โทและเอก ณ Shaanxi Normal University ประเทศจีน

Shaanxi Normal University (SNNU) เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1944 เป็นมหาวิทยาครูชั้นนำ บริหารงานโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน

ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้โครงการทุน “Shaanxi Normal University International Student Scholarship” ซึ่งทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท

1. Tuition-Free Scholarship

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พัก และประกันสุขภาพรวม 10 ทุน

2. Outstanding Student Scholarship

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนทุน

 

ระดับปริญญาเอก

1. Full Scholarship

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และเบี้ยเลี้ยงมูลค่า CNY 1,700/เดือน (ประมาณ 8,000 บาท) รวม 10 ทุน

2. Tuition-Free Scholarship

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พัก และประกันสุขภาพรวม 10 ทุน

3. Outstanding Student Scholarship

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ไม่ถือสัญชาติจีน

2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3. ผู้ที่จบป.ตรี และต้องการสมัครป.โท ต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

4. ผู้ที่จบป.โท และต้องการสมัครป.เอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 45 ปี

5. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ที่ Shaanxi Normal University Application System เว็บไซต์ https://snnu.17gz.org/ และส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์

-หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ไปที่ International Students Office ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2019

 

ปิดรับสมัคร:

10 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.snnu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...