University of Kent มอบทุนการศึกษา English Scholarships มูลค่า 200,000 บาท

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา English Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษที่ University of Kent มหาวิทยาลัยในแคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ โดยเปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5,000 (ประมาณ 200,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-นักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทภายในวันที่ 22 มีนาคม 2019 จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงสถานะค่าธรรมเนียม สัญชาติ หรือภูมิลำเนาเดิม ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทภายในวันที่ 22 มีนาคม 2019 จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงสถานะค่าธรรมเนียม สัญชาติ หรือภูมิลำเนาเดิม ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์

 

ปิดรับสมัคร:

22 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...