ทุนวิจัยป.โท ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ University of Canterbury

University of Canterbury มหาวิทยาลัยในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Roland Stead Postgraduate Scholarship ในด้านชีววิทยา ให้การสนับสนุนนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทที่มีความสนใจด้านนิเวศวิทยา การประมงน้ำจืด และสนใจในภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 (ประมาณ 156,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจด้านนิเวศวิทยา การประมงน้ำจืด และสนใจในภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยหลักสูตร Part II of the Master of Science

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://myuc.canterbury.ac.nz/login

 

ปิดรับสมัคร:

10 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...