ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครคัดเลือก

-แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 (กรณีเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก

 

ปิดรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...