มาแล้ว!! ทุนเรียน MBA ฟรี 3 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

ทุน NTU-MBA Scholarship เป็นทุนเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจที่ Nanyang Business School สถาบันสอนธุรกิจภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

ทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ใครที่สนใจเรียนต่อ MBA ที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ควรพลาดทุนดีๆ แบบนี้เด็ดขาด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเด่น และมีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนในด้านค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ และต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ wis.ntu.edu.sg

 

ปิดรับสมัคร:

ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.ntu.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...