University of Dundee แจกทุน “Making Matters Award” ให้นักศึกษาต่างชาติต่อโทที่ UK

University of Dundee ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน “Making Matters Award” ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้าน Art and Design, English / Creative Writing / Film Studies

มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £1,200 (ประมาณ 49,000 บาท) สำหรับปีแรกที่เข้าศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโทด้าน Art and Design, English / Creative Writing / Film Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สมัครเรียนปริญญาโทในสาขาที่กำหนด

2. เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 170 ประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขการให้ทุน (ตรวจสอบรายชื่อประเทศได้ที่นี่)

3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครต้องเขียน statement ไม่เกิน 300 คำ (อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียน statement ได้ที่นี่) พร้อมแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 6 ภาพ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล lumni@dundee.ac.uk ภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dundee.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...