สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเปิดรับสมัครฝึกงาน พร้อมมีค่าตอบแทนให้ หมดเขต 27 ก.พ.นี้

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Event Coordinator (Internship) 2 อัตรา พร้อมมีค่าตอบแทนมอบให้

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ดังต่อไปนี้

 

 

ค่าตอบแทน:

ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีทักษะคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม MS excel

2. เป็นคนใส่ใจในรายละเอียด

3. สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายในวันที่กำหนด และเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. มีทักษะการวางแผนที่ดี และมีทักษะในการจัดการ

5. ใช้ภาษาไทยได้อย่างคลอ่งแคล่วและถูกต้อง

6. สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอฝึกงานผ่านทางเว็บไซต์ fco.tal.net

 

ปิดรับสมัคร:

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 23.55 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

UK in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...