ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ชิงเงินรางวัล+เกียรติบัตร

เวทีการประกวดที่แม้รางวัลอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเวทีอื่นๆ แต่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสนับสนุนไอเดียของนักศึกษา ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ ต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริงในอนาคต และร่วมสร้างสรรค์ชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น!

 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019 (I4C-2019) ประเภทแนวคิด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อผลงาน) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับดูแลในการจัดทำและส่งผลงาน

 

หัวข้อการประกวด

1. ซอฟต์แวร์สำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

– การเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)

– การหาเบาะแสและติดตามธุรกรรมการเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

– Crawler สำหรับการติดตามแกะรอยการกระทำความผิดผ่านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

– การหาข้อมูลเบาะแสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

– การพิสูจน์ความถูกต้องหรือความเป็นจริงให้กับสารสนเทศ

– การเชื่อมโยงสารสนเทศจากแหล่งและเวลาประมวลเป็นภาพรวม

– การระบุตัวตนและการค้นหาสารสนเทศ

– การเข้าถึงข้อมูล การถอดรหัส และการประมวลสารสนเทศจากอุปกรณ์

– การเข้าถึงและการรบกวนระบบกล้องวงจรปิด

– การระบุเครื่องมือ ตัวตน และเส้นทางการสื่อสารข้อมูล

– การเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi

– การบริหารจัดการการสอบปากคำและการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลจำนวนมาก

 

2. อุปกรณ์หรือระบบสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

– Internet of Things สำหรับการรวบรวมจัดเก็บพยานหลักฐานภาพ เสียง และระบุตำแหน่ง

– อุปกรณ์สื่อสารประจำบุคคล (สื่อสารข้อมูล ระบุตำแหน่ง แจ้งเตือน)

– กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน (Body Camera)

– อุปกรณ์สื่อสารประจำหน่วย (ขยายสัญญาณระยะไกล)

– ระบบติดตามและสั่งการการปฏิบัติงานแบบเวลาจริงบนยานพาหนะ

– กล้องสังเกตการณ์เป้าหมาย

– ระบบสำรวจจากที่สูงด้วยเครื่องบินไร้คนขับ

– อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแบบเคลื่อนที่สำหรับงานจับกุม

 

3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

– การบริหารจัดการและรักษาความน่าเชื่อถือพยานหลักฐานดิจิทัล

– การบริหารจัดการหลักฐานและวัตถุพยาน

– การแปลภาษา

– การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI)

 

4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

 

กำหนดการสำคัญ

– ปิดรับผลงาน 31 มีนาคม 2562

– ประกาศผลการคัดเลือก 30 เมษายน 2562

– วันประกวดผลงาน 10 มิถุนายน 2562

 

รางวัลการประกวด

เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แบ่งออกเป็น

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

เงื่อนไขการประกวด

– ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง
Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรืออีเมล [email protected]

– ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

– ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย

– ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

 

ติดต่อสอบถาม

– อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ dsi.go.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...