สมัครเลย!! คอร์สออนไลน์ฟรีในหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ”

สำหรับใครที่สนใจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ห้ามพลาดกับคอร์สเรียนออนไลน์จาก Thai MOOC ในหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)”

โดยคอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปแบบการท่องเที่ยวดั้งเดิม พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ แนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ เป็นต้น

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา mfu001

-เวลาเรียนโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์

-เริ่มเรียนในวันที่ 1 เมษายน 2019

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

– ผู้เรียนสามารถให้คำจำกัดความถึงหลักการความหมาย และความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะของสินค้าของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ และแนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

– ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษอย่างยั่งยืน

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in mfu001 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...