ทุนป.เอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน ที่ University College Cork ประเทศไอร์แลนด์

University College Cork มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษา Excellence Scholarships สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ Ph.D., Ph.D. Track หรือ MPhil degree ที่ College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences สำหรับภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2019 หรือเดือนมกราคม 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของสหภาพยุโรป ดังนั้นผู้สมัครที่อยู่นอกสหภาพยุโรปจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับ Ph.D., Ph.D. Track หรือ MPhil degree

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครทั้งในสหภาพยุโรป และนอกสหภาพยุโรป

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

-ก่อนทำการสมัครทุน นักศึกษาต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ www.pac.ie/ucc

-เป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งพร้อมเอกสารจำเป็นไปที่อีเมล graduateschool.cacsss@ucc.ie

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucc.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...