U. of Westminster มอบทุนป.โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

Duke of Grafton Scholarship ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย University of Westminster มหาวิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนต่อปริญญาโทแบบเต็มเวลาในสาขาที่กำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ ตลอดจนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากลอนดอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา และเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท ด้าน College of Design, Creative และ Digital Industries

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westminster.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...