ห้ามพลาด!! ทุนเรียนต่อป.ตรี – โท จากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี 2019-2020

มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2019-2020 โดยมอบให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ เรียนมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

Universiti Brunei Darussalam (UBD)

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) 

Universiti Teknologi Brunei (UTB) 

Politeknik Brunei (PB) 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือเรียน และค่าประกัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN ประเทศในกลุ่มเครือจักรภพ ประเทศในกลุ่ม OIC

-เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสถานทูต

-มีผลการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี

-มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับผู้สมัครป.ตรี

-มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครป.โท

-ไม่ถือสัญชาติบรูไน

-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนสนับสนุนอื่นๆ

-ไม่สามารถทำงานที่ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลาการรับทุน

-มีความตั้งใจที่จะกลับมายังประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และใบสมัครจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล: applyBDGS2019@mfa.gov.bn

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศบรูไน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mfa.gov.bn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...