ประกวดงานออกแบบ โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 266,000 บาท

เวทีให้เหล่าสถาปนิกรุ่นใหม่ได้เฉิดฉายไปพร้อมกับลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 2 แสนบาท!!

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ “ASA International Design Competition” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 8,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 266,000 บาท)

กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition ในปีนี้ทุ่มเท ให้กับความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การคิดที่โดดเด่น เกินคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า ‘น่าอัศจรรย์’

Uncanny Sustainability” ควรเปิดเส้นทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปในสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งมั่นในการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ แต่ความ ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่และต้องการวิธีการตอบสนองที่ชัดเจน

 

 

แนวทาง

– สามารถสร้างจินตภาพให้สังคม และ จุดประกายความตื่นตัวในการคิดแนวทางใหม่ให้บ้านและเมือง

– ช่วยสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก ความคิดที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง สู่ แนวคิดที่สรรพสิ่งบนโลกเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อยู่อย่างสมดุลอย่างแท้จริงกับทุกสรรพ-สิ่งในธรรมชาติ

– นําไปสู่การหาแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง ทางออกที่สังคมนําไปใช้ได้ แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม และ นําไปใช้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

– ดังนั้นความท้าทายคือ การนําเสนอแนวคิดที่สร้างความอัศจรรย์ใจและเหมือนเหตุการณ์ที่ชวนฉงนอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความคิดเดิมของเราและขยายมุมมองของเราสู่มิติใหม่

– คณะกรรมการจะให้รางวัลแก่ผลงานที่นําเสนอทางแก้ไขหรือแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายกับสิ่งที่ เป็นอยู่ปัจจุบัน ศักยภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม

 

ข้อกำหนด

– ระบุสถานที่ตั้งหรือบริบทของงานออกแบบ สามารถเป็นงานสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง การออกแบบภายใน หรือระบบสาธารณูปโภค

– นําเสนอไดอะแกรมอธิบายคอนเซ็ปท์ เขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ ในขนาดหรือสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่า แนวคิดหรือเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน มาประยุกต์ใช้กับผลงานที่นําเสนออย่างไร

 

การนำเสนอผลงาน

– ผลงานออกแบบจํานวน 2 แผ่น A0 แนวตั้ง ขนาด 841 มม. x 1189 มม.

– ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 2 แผ่น ขนาดไม่เกิน 20 MB)

– ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 pt.

– ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname_300.pdf

– คําบรรยายโปรเจ็คต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คํา

– ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname.doc

**คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asacompetition.com**

 

กำหนดการ

– ประกาศการประกวดงานออกแบบวันที่ 30 มกราคม 2562

– ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 5 เมษายน 2562

– ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกวันที่ 12 เมษายน 2562

– ตัดสินการประกวดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

– มอบรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

 

รายละเอียดการสมัคร และ การส่งผลงาน

– ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมประกวด

– สมัครเข้าร่วมประกวด และ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

– การประกวดเป็นการประกวดแบบนานาชาติ เปิดสําหรับทุกคน

– สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มได้

– สามารถส่งงานประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

– ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

– ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

– ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของ ผู้ส่งประกวด หากมี การละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

– ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด

– สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลที่หนึ่ง : เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล (ประมาณ 125,000 บาท)

– รางวัลที่สอง : เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล (ประมาณ 62,700 บาท)

– รางวัลที่สาม : เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล (ประมาณ 31,300 บาท)

– รางวัลเกียรติคุณ : เงินสด 500 เหรียญสหรัฐ จํานวน 3 รางวัล (ประมาณ 15,600 บาท)

 

ติดต่อสอบถาม

– Tel : (662) 319-6555

– Fax : (662) 319-6419

– Email : [email protected]

www.facebook.com/ASAArchitectExposition

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...