เชิญเข้าร่วมแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Associate of Science, Technology and Innovation (ASTI) ประเทศมาเลเซีย จะจัดให้มีการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ในหัวข้อ “Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 – 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว…

 

 

รางวัล:

โครงร่างโปรเจคดีเด่น 3 รางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า RM500 (ประมาณ 3,800 บาท), RM300 (ประมาณ 2,300 บาท) และ RM200 (ประมาณ 1,500 บาท)

Platinum Award 1 รางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า RM2,500 (ประมาณ 19,000 บาท) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล

Gold Award 2 รางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า RM2,000 (ประมาณ 15,000 บาท) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล

Silver Award 3 รางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า RM1,500 (ประมาณ 11,000 บาท) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล

Bronze Award 4 รางวัล

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า RM1,000 (ประมาณ 7,700 บาท) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล

***ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 – 17 ปี

2. นักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน

3. สามารถเขียนโครงร่างโปรเจคและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่yic2510@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asti.org.my หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ yic2510@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...