ทุนป.โท คณะวิทยาศาสตร์ที่ University of Geneva มูลค่าสูงสุด 487,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์จาก University of Geneva ร่วมมือกับสปอนเซอร์อีกหลายแห่งจัดตั้งโครงการ Excellence Fellowship Program เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีแรงจูงใจในการเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในหลายสาขาวิชาที่ University of Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า CHF 10,000 – CHF 15,000 ต่อปี (ประมาณ 324,000 – 487,000 บาท) เป็นเวลา 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ โดยไม่คำนึงถึงมหาวิทยาลัยเดิมของผู้สมัคร

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่เลือกเรียน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unige.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...