สมัครเลย!! ทุน Stephen M. Kellen เรียนต่อป.ตรีควบสองสถาบันที่ฝรั่งเศส-เยอรมนี

Stephen M. Kellen Scholarship เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีควบสองสถาบันในสองประเทศได้แก่ Sciences Po ในประเทศฝรั่งเศส และ Freie Universität Berlin ที่ประเทศเยอรมนี

ถือเป็นการเปิดโอกาสในการเเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ รวมทั้งภาษา และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่นักศึกษาไทยไม่ควรพลาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

– ทุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพมูลค่า $6,000 (ประมาณ 190,000 บาท) สำหรับศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปีที่ Sciences Po’s French-German European Campus ในเมือง Nancy

– ทุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพมูลค่า $7,000 (ประมาณ 222,000 บาท) สำหรับศึกษาที่ Otto-Suhr-Institut of Freie Universität

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาควบสองสถาบันในสองประเทศได้แก่ Sciences Po ในประเทศฝรั่งเศส และ Freie Universität Berlin ที่ประเทศเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีควบสองสถาบัน

2. ทุนจะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑืที่กำหนด โดยพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้

– ความเป็นเลิศทางวิชาการ: พิจารณาจากผลการเรียน

– วิสัยทัศน์: พิจารณาจากงานเขียนในหัวข้อที่กำหนด

– ความเอื้ออาทร: ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้อื่น

– มีความสามารถทางภาษาตามที่กำหนด: ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสระดับ B2 ภาษาเยอรมันระดับ B2 หรือภาษาอังกฤษระดับ B1

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

– หนังสือแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Personal Statement) บรรยายแรงบันดาลใจที่อยากศึกษาต่อที่เบอร์ลิน (ไม่เกิน 1,000 คำ)

– Essay ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Populism and Democracy in Europe” (ไม่เกิน 2,000 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆไปยังอีเมล scholarship@usscpo.org

 

ปิดรับสมัคร:

23 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sciencespo.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...