ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี เรียนต่อที่ Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม

Vrije Universiteit Brussel มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเบลเยียม จัดมอบทุนการศึกษา Master Mind scholarship ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเฟลมมิช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเฟลมิช

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเฟลมิช หรือเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอุดมศึกษาในเฟลมิช

– เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 จาก 4.00

 

วิธีการสมัคร:

-ในการสมัครขอทุนการศึกษานี้ ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเข้าเรียนที่ Vrije Universiteit Brussel และได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการก่อน

-ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.vub.ac.be/

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.vub.ac.be

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...