สนง. ปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มกราคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ประเภท: บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง: 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

 

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

ประเภท: บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง: 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักทรัพยากรบุคคล

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล คลิก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

28 มกราคม พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobthaidd.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...