สนข. กระทรวงคมนาคมเชิญเข้าประกวด “เปิดสมอง ประลองไอเดีย” ชิงรางวัลกว่า 3 แสนบาท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาใน 4 ภูมิภาค (OTP Inclusive Transport Design Contest)

โดยมีแนวคิดในการประกวดภายใต้ธีม “We Make The Best For All”

 

 

รางวัล:

รางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบเกียรติบัตร และผลงานของทีมที่ชนะการประกวดแบบฯ สนข. จะนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ในสถานที่จริง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

– นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน

– สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน

– ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

 

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

– สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาทีมละไม่เกิน 4 คน

 

เงื่อนไขการประกวด:

ผู้สมัครทุกกลุ่มสามารถกรอกเอกสารผ่าน Google Form ใน Website ของโครงการฯ

 

1. ประเภทอุดมศึกษา

– ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

 

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

– ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

 

พื้นที่ในการประกวดแบบ:

กิจกรรมการประกวดแบบที่จะจัดขึ้น ได้กําหนดพื้นที่ อาคาร สถานที่ หรือสถานีขนส่งที่จะใช้เป็น โจทย์ในการประกวดแบบแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาค ละ 1 แห่ง ในจังหวัดที่จะดําเนินงานพัฒนาและออกแบบพื้นที่ต้นแบบสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม ขนส่งสําหรับคนทุกคน ของโครงการศึกษาฯ ประกอบด้วย

– ภาคเหนือ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

– ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น

– ภาคใต้และภาคตะวันตก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

 

เอกสารสำหรับผู้สมัคร ข้อมูลพื้นที่สำหรับออกแบบ:

เอกสารข้อมูลการออกแบบ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะจัดส่งทั้งไฟล์ AutoCAD และ PDF แผนผังพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลการออกแบบ หลังจากที่ผู้สนใจได้ทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

การส่งผลงาน:

ทางคณะผู้จัดกิจกรรม จะมีข้อมูลพื้นที่ ต้นแบบให้กับทีมผู้เข้าประกวดทุกคน ซึ่งผู้เข้าประกวดแบบ จะต้องนำไฟล์ไปสร้างสรรค์เพิ่มเติม ให้ตรงตามหัวข้อการประกวดแบบ “Inclusive Transport Design Contest” โดยจะเป็น ไฟล์ AutoCAD เพียงพอต่อการนำไปออกแบบต่อสามารถดาวโหลดได้ที่ Website ของกิจกรรม

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท

1. การส่งผลงานแบบที่พื้นที่

– ไฟล์รูปภาพสรุปรายละเอียดของงานลงในเพลทขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น

– แนวคิดในการออกแบบอาคารสถานที่ขนส่งสาธารณะ

– ผังอาคาร (AutoCAD : Floor Plan)

– รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (AutoCAD : Elevations and Sections)

– ภาพทัศนียภาพ (3D Perspectives) ในพื้นที่หลักอย่างน้อย 4 พื้นที่ อาทิ

(1) พื้นที่รับส่งและทางเข้าอาคาร หรือ

(2) พื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ

(3) พื้นที่พักคอย หรือ

(4) พื้นที่ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูล หรือ

(5) พื้นที่ชานชาลา หรือ

(6) พื้นที่พักผ่อนสันทนาการ เป็นต้น

– รายละเอียดด้านการใช้กฎหมายและมาจรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่ง

– ไฟล์รูปภาพเจ้าของผลงานครึ่งตัว 1 รูป

– VDO แนะนำทีมและผลงานของทีม ไม่เกิน 3 นาที

 

2. ทีมที่ชนะรอบแรกทั้ง 4 ทีม ต้องพัฒนาผลงานเป็น Virtual Reality (VR) โดยต้องใช้โปรแกรมที่เล่นกับระบบ Windows เท่านั้น ** ส่งไฟล์ผลงาน VR มาที่ Email ของกิจกรรม โดย Upload ผ่าน Google Drive และหรือ Dropbox เท่านั้น**

 

ปิดรับสมัคร:

25 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

otptransportforall.org/designcontest/index.php

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...