ทุนเรียนต่อป.ตรี ไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 8 ทุน จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 8 ทุน

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 8 ทุน มูลค่า 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรีด้านการตลาด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เกรดขั้นต่ำ 2.0

2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2

3. ศึกษาเอกวิชาการตลาดในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือราชภัฏ

4. ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

5. มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร

-Download ใบสมัคร (PDF) : ใบสมัครผู้ขอรับทุน ปี 62

-Download ใบสมัคร (Microsoft Word) : ใบสมัครผู้ขอรับทุน ปี 62

2. จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย

3. ผลการเรียน

4. บทความบรรยายประวัติส่วนตัว

5. บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16pt ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครส่งเอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือกที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

ปิดรับสมัคร:

11 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.marketingthai.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...