สถานทูตอินเดียเชิญชวนนักเรียนไทยร่วมประกวดวาดภาพ ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย!!

สถานทูตอินเดียเชิญชวนนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพใน หัวข้อ “มหาตมา คานธี” ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย 3 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

 

กติกาการประกวด:

1. ส่งภาพวาดจำนวน 1 ภาพ ขนาด A4 ไปยัง สถานเอกกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แผนกสื่อ ข้อมูล และวัฒนธรรม 46 ประสานมิตร  สุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพฯ 10110

2. หัวข้อภาพ “มหาตมะ คานธี”

3. ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 10-15 ปี

4. กรรมการอาจขอตรวจสอบหลักฐานแสดงอายุของผู้เข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร

5. กรณีที่พบว่าภาพวาดมิใช่ผลงานของผู้เข้าประกวด ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดโดยทันที

6. รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศอินเดีย 3 ที่นั่ง (ผู้ชนะเลิศ 1 ที่นั่ง และพ่อแม่ 2 ที่นั่ง) รางวัลอื่นๆ อีกรวม 10 รางวัล (ตามกติกา และเงื่อนไข)

7. ผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 100 ชิ้น จะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ภาพถ่ายจากผลงานจริงทั้งหมดจะนำลงในหน้าเฟสบุ๊คของ “Indianembassyth Cultureandevents” เมื่อได้รับรางวัล

9. ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

10. คำตัดสินคัดลือกผู้ชนะโดยกรรมการที่สถานทูตคัดเลือกมาถือเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องยอมรับคำตัดสินสุดท้ายของสถานทูต สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าร่วมการประกวด

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

India in Thailand (Embassy of India, Bangkok)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...